Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel for Froland
– Melding om planarbeid – åpner for innspill

Froland kommune skal i gang med planarbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel.
Det åpnes for å komme med innspill og forslag til endringer til foreslått planprogram.

Froland kommune Klimaplan – offentlig ettersyn
Forslag til kommunens klimaplan ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøte av 23.09.2021.

Forslag, innspill og høringsuttalelser til både kommuneplanens planprogram og til forslaget til klimaplan sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Osedalen, 4820 Froland innen 10.11.2021.

Froland kommuneplan - arealdelen - forslag til planprogram (PDF, 236 kB)
Planprogram (PDF, 4 MB)

SAKSFRAMLEGG- Forslag til kommunedelplanen for Klima Froland kommune - ut til offentlig ettersyn (PDF, 229 kB)
Kommunedelplan klima 16.09.21 (PDF, 11 MB)
Befolkningsvekst og reduksjon i klimagasser i ulike sektorer (PDF, 704 kB)
Handlingsplan klima (PDF, 374 kB)