SFO på Mykland skole

SFO-priser
Tilbud Priser fra 1. januar 2023
1. trinn - til og med 12 timer per uke Gratis *
1. trinn - mer enn 12 timer per uke 850 kr per måned
2.-4. trinn - til og med 12 timer per uke 2150 kr per måned
2.-4. trinn - mer enn 12 timer per uke 3000 kr per måned
Kost * 250 kr per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass 250 kr per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.
 

Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.
 

Kvalitetsplan og vedtekter

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 579 kB)

Kontaktinfo

Mobil SFO
900 18 513

Åpningstider

Morgen
07:30-08:30

Ettermiddag
Fra skoleslutt til 16:30