SFO på Mykland skole

SFO-priser
Tilbud Trinn Priser fra 1. januar 2024
Opptil 12 timer per uke 1.-2. trinn Gratis *  
Opptil 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 2450 per måned
Over 12 timer per uke 1.-2. trinn kr 950 per måned
Over 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 3400 per måned
Kost *   kr 275 per måned
Søskenmoderasjon **   -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferie-SFO for barn uten fast plass
(inkludert kost)
 
kr 250

per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.
 

Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Årsplan og vedtekter

Årsplan SFO Mykland skole 2023/2024 (PDF, 540 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 583 kB)