SFO på Mykland skole

Når det er få barn i SFO, slik som inneværende skoleår, har vi felles oppholdssted og personale med barnehagen.

Oppmøte i barnehagen kl. 07:00-08:30 og etter skoleslutt til kl. 16:30.

Priser for opphold (Samme som SFO på Froland barneskole)

Moderasjonsordninger

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)
Vedtekter for SFO (PDF, 202 kB)

Kontaktinfo

Mobil skole og SFO
918 84 540

Åpningstider

Morgen
07:00-08:30

Ettermiddag
Fra skoleslutt til 16:30