SFO på Mykland skole

Når det er få barn i SFO, slik som inneværende skoleår, har vi felles oppholdssted og personale med barnehagen.

Oppmøte i barnehagen kl. 07:00-08:30 og etter skoleslutt til kl. 16:30.

SFO-priser
SFO-priser
Tilbud Pris -
Full plass
(fra og med 11 timer per uke)
kr 2800 per måned
Redusert plass
(til og med 10 timer per uke)
kr 2100 per måned
Kost kr 250 per måned
* Søskenmoderasjon -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass kr 250 per dag

 

Moderasjonsordninger

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)
Vedtekter for SFO (PDF, 202 kB)

Kontaktinfo

Mobil skole og SFO
918 84 540

Åpningstider

Morgen
07:00-08:30

Ettermiddag
Fra skoleslutt til 16:30