SFO på Mykland skole

Når det er få barn i SFO, slik som inneværende skoleår, har vi felles oppholdssted og personale med barnehagen.

Oppmøte i barnehagen kl. 07:00-08:30 og etter skoleslutt til kl. 16:30.

Priser

SFO-priser
Tilbud Priser fra 1. august 2022
1. trinn - til og med 12 timer per uke Gratis
1. trinn - mer enn 12 timer per uke 750 kr per måned
2.-4. trinn - til og med 12 timer per uke 2150 kr per måned
2.-4. trinn - mer enn 12 timer per uke 2900 kr per måned
Kost * 250 kr per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass 250 kr per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.
 

Moderasjonsordninger

I 2020 innførte regjeringen to ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)
Vedtekter for SFO (PDF, 581 kB)

Kontaktinfo

Mobil skole og SFO
918 84 540

Åpningstider

Morgen
07:00-08:30

Ettermiddag
Fra skoleslutt til 16:30