Moderasjonsordninger i SFO

Det finnes tre moderasjonsordninger i SFO:

  • 12 timer per uke gratis SFO for 1.-3. trinn
  • Redusert foreldrebetaling (1.-4. trinn)
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Redusert foreldrebetaling

Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal per elev utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Er din husholdnings brutto årsinntekt under kr 595 833, kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Husholdning betyr her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere blir definert som «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapsliknende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn».

For foreldre med delt omsorg beregnes betalingen ut fra inntekten til husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Dokumentasjon

Sammen med søknaden må du sende inn husholdningens skattemelding(er). Er inntekten annerledes enn skattemeldingen(e) viser, må du legge ved dokumentasjon på dette, f.eks. lønnsslipp eller utbetalingsmelding fra NAV. Du kan sende skattemeldinger og annen dokumentasjon elektronisk i søknadsskjemaet, eller du kan ettersende dokumentene som brevpost.

Slik søker du

Du kan søke hele året. Vedtaket gjelder fra måneden etter komplett søknad er mottatt. Ved stort og varig inntektstap underveis i skoleåret, kan du søke om ny beregning av betalingen. Du må søke på nytt for hvert skoleår.

Søknadsskjemaet finner du i Visma Flyt Skole ved å klikke på knappen Søknader. Trenger du hjelp, ta kontakt med SFO-leder.

Søke om redusert foreldrebetaling for SFO (Visma Flyt Skole)

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Om du tror barnet ditt kan ha krav på gratis SFO-plass, ta kontakt med skolen. Vurderingen blir gjort i samråd med rektor og spesialpedagogisk koordinator. Barn med særskilte behov kan også ha krav på gratis skyss.