Moderasjonsordninger i SFO

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Søknadsskjemaer for begge ordningene vil bli lagt ut på denne siden.

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn

Foreldrebetalingen skal per elev utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen.

Husholdning betyr her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere blir definert som «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapsliknende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn».

For foreldre med delt omsorg beregnes betalingen ut fra inntektene til husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet.