Mykland skole

På grunn av koronaviruset er alle skoler og barnehager stengt.
 

Barnehagene åpner senest 27. april.
For elever på 1.-4. trinn åpner skolene 27. april. Det samme gjelder SFO.

Barn i risikogruppene og barn som bor med familie i risikogruppene vil fortsatt få fjernundervisning.
Foresatte vil motta informasjon direkte fra skolene og barnehagene.

Noen grupper barn gis et omsorgstilbud på dagtid.

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne.
Har du behov for noen å snakke med? Her finner du hjelp på nett og telefon.