Foreldrekurs - Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen er et internasjonalt anerkjent foreldreveiledningsprogram utviklet av amerikanske psykologer og forskere og kalles på engelsk Circle of Security. Foreldrekurset i Trygghetssirkelen blir nå brukt i hele Norge.

Alle foreldre opplever foreldrerollen som vanskelig noen ganger. Trygghetssirkelen er et verktøy til hjelp i hverdagen. Kurset legger vekt på:

  • Hvordan tolke barnets behov
  • Regulering og forståelse av barnets følelser
  • Hvordan takle egen frustrasjon når en opplever at barnet oppfører seg utfordrende

Gruppekurs:

  • For foreldre til barn i alderen 0-6 år
  • For foreldre til barn i skolealder
  • For foreldre til ungdommer

Kursene er gratis og arrangeres på Familiens hus.

Neste gruppekurs

For foreldre til barn i alderen 0-6 år - oppstart 9. oktober (PDF, 496 kB)