Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Ekspedisjon
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Åpningstider

Timebestilling:
Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Åpen helsestasjon
(Stikk innom):

Tirsdager (Følger skoleruta)
10:00 - 11:30