Familieteam

Familieteamet tilbyr råd, veiledning og oppfølging til barn, ungdom og familier. Tilbudet er gratis, og du behøver ingen henvisning.

Hvem kan få hjelp av familieteamet?

 • Barn og unge i alderen 0-25 år og deres foresatte
 • Foresatte som ønsker støtte i foreldrerollen
 • Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine
 • Foresatte som strever med grensesetting
 • Familier i vanskelige livssituasjoner
 • Andre med ansvar for barn
   

Hvordan hjelper familieteamet?

Familieteamet kan for eksempel

 • gi deg råd og veiledning
 • være en samtalepartner og reflektere sammen med deg
 • støtte deg i organisering av hverdagen og praktiske gjøremål
 • hjelpe deg med møter og samtaler med familie, enkeltpersoner og nettverk
 • bidra til bedring av barnehage- og skolesituasjonen
 • sette i gang og medvirke i forebyggende og helsefremmende tiltak
 • vise vei til og samarbeide med andre tjenester og tilbud
   

Slik kontakter du oss

Vi har taushetsplikt

Vi vil kontakte deg i løpet av to uker. Vi kan møtes på Familiens hus, i barnehagen, på skolen eller hjemme hos deg.

Syns du det er vanskelig å forklare hva du trenger hjelp til? Hvis du ønsker det, kan helsesykepleier, fastlege, barnehage, skole eller andre ta kontakt med familieteamet for deg.

 

Utsagn fra personer som trenger hjelp

Nedenfor har vi samlet typiske utsagn fra personer som kan få nytte av hjelp fra familieteamet. Kjenner du deg igjen? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

- Jeg er bekymret for Ove. Han har vært så trist i det siste.
- Måltidene våre er en kamparena.
- Jeg må skynde meg hjem for å hjelpe mamma og se hvordan det går med henne.
- Lise har tatt over styringa hjemme. Hun hører ikke på meg. Det blir bare kjefting.
- Vi trenger hjelp, men vet ikke hvem vi skal kontakte.

Kontaktinfo

Familieveileder
Cassandra Moe Gregersen

Telefon
482 86 783

Post- og besøksadresse
Familiens hus
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland