Planendring - Blakstadheia Terrasse

Formannskapet i Froland kommune har i møte den 27.02.2024 PS 24/6 vedtatt planendring med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Vedtaket betyr at reguleringsendringen m/bestemmelser er endelig. 
Kort beskrivelse av planens innhold og konsekvenser: Planen legger til rette for at det på tomt 12 kan oppføres konsentrert småhusbebyggelse.
Vedtaket ihht. pbl 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker d.v.s. innen 29.03.2024. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig for formannskapet i Froland og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Plankart (PDF, 5 MB)
Reguleringsbestemmelse (PDF, 123 kB)
Mindre reguleringsendring (PDF, 142 kB)