Skoleruta og permisjon fra undervisning

Skoleruta

Skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2024/2025 

Skoleåret 2025/2026 

Skoleåret 2026/2027

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og for å lære er det nødvendig at elevene er til stede i skoletiden. 175 dager i året er ikke skoledager og kan brukes til ferie og fritidsaktiviteter. Søknader om permisjon for feriereiser vil vanligvis ikke bli innvilget. Det samme gjelder søknader for perioder i siste halvår av 10. trinn. Elever som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Det blir innvilget permisjon

  • ved familiehendelser av sorgpreget karakter, f.eks. dødsfall og begravelser

Det kan bli innvilget permisjon

  • når eleven er tatt ut til å delta i idrettskonkurranse eller kulturarrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • ved deltakelse i politisk eller frivillig organisasjonsarbeid
  • ved viktige begivenheter i nær familie, f.eks. dåp, navnefest, konfirmasjon og bryllup
  • ved helse- eller velferdsmessige forhold i familien
  • for å sikre elevens rett til jevnlig samvær med sine foreldre

Det blir ikke innvilget permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av

  • statlige kartleggingsprøver
  • nasjonale prøver
  • muntlig og skriftlig tentamen og eksamen

Mer informasjon finner du i Veileder for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (PDF, 390 kB).

Slik søker du

Du kan søke permisjon for inntil to uker, dvs. ti skoledager. Du må logge inn i Visma Flyt Skole. På første side nedenfor elevens profil klikker du på knappen Søknader. Rektor behandler søknaden.

Søke permisjon fra undervisning (Visma Flyt Skole)

Klage på vedtak

Klager må sendes skolen innen tre uker fra du mottok svar på søknaden.

Permisjon fra undervisning ved fysikalsk behandling eller trening

Barnet er anbefalt deltakelse ved fysikalsk behandling eller trening. Behandlingen eller treningen defineres som medisinsk behandling.

Det søkes om permisjon fra undervisning for å delta på fysikalsk behandling eller trening.

Et skoleår består av 38 uker med undervisning, normalt 17 uker på høsten og 21 uker på våren. 1 time i uken vil for et skoleår utgjøre 38 undervisningstimer.

Permisjon fra undervisning ved fysikalsk behandling eller trening - Søknadskjema