Skoleruta og permisjon fra undervisning

 

Skolerute

 

 

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. Du må også søke om permisjon for fravær som er en hel dag eller lengre.

For informasjon om regler for permisjon, se veilederen her. (PDF, 390 kB)

Du søker om permisjon for eleven i Visma Flyt Skole ved å benytte den blå permisjonsknappen.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

Permisjon fra undervisning ved terapisvømming

Barnet er anbefalt deltakelse på terapisvømming av fysioterapeut. Terapisvømmingen er en fysioterapimetode som benyttes til personer med motorisk funksjonsforstyrrelse. Treningen defineres som medisinsk behandling.

Det søkes om permisjon fra undervisning for å delta på terapisvømming. Terapisvømmingen går over 15 uker hvert halvår.

Et skoleår består av 38 uker med undervisning, normalt 17 uker på høsten og 21 uker på våren. 1 time i uken vil for et skoleår utgjøre 38 undervisningstimer.

Permisjon fra undervisning ved terapisvømming - Søknadskjema

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 28-31.