Skoleruta og permisjon fra undervisning

 

Skolerute

 

 

Permisjon fra undervisning

Skoleåret har 190 dager, og elever har 175 dager i året til ferier og andre ikke-læringsrettede aktiviteter. Dersom eleven skal være borte utenfor ordinære ferie- og fridager, må du som foresatt søke permisjon for eleven. Du må også søke om permisjon for fravær som er en hel dag eller lengre.

For elever i ungdomsskolen vil det normalt ikke bli gitt permisjon i perioder med terminprøver og eksamen, dvs. i tidsrommene 15/11-20/12 og 17/5-17/6. For 10. trinn vil det normalt ikke bli gitt permisjon i vårhalvåret, da dette er en periode med mye repetisjon og prøver av forskjellige slag.

Du søker om permisjon for eleven i Visma Flyt Skole ved å benytte den blå permisjonsknappen.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

Ferietilbud i SFO

Eleven kan benytte ferietilbud i SFO i skolens ferier. Skolen og SFO er feriestengt i ukene 27-30.

Fant du det du lette etter?