Skoleruta 2026-2027

Skoleruta 2026-2027
Måned Info Skoledager
August Skolestart:
Torsdag 13. august
13
September   19
Oktober Høstferie:
28. september - 2. oktober
(uke 40)
20
November Fri:
Fredag 6. november
20
Desember Siste skoledag før jul:
Fredag 18. desember
14
Januar Skolestart:
Tirsdag 5. januar
19
Februar Vinterferie:
22. - 26. februar (uke 8)
15
Mars Påskeferie
f.o.m. mandag 22.
t.o.m. tirsdag 30. mars
16
April   22
Mai Fri:
Torsdag 6. mai
Fredag 7. mai
Mandag 17. mai
18
Juni Siste skoledag:
Fredag 18. juni
14