FAU Mykland skole

Alle foreldre med barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Du kan lese om FAU i opplæringslova § 11-4.

Medlemmer skoleåret 2023-2024

FAU Mykland
Navn Rolle
Hanne Cecilie Vanebo-Høyland Leder
Olav Mjåland Nestleder
Jeanette og Henning Kile Gyenese Kasserer
Camilla Førsund Kile Sekretær
Jon Bratteland Medlem
Rune Wikøren Medlem

 

Møtereferater FAU Mykland
Tittel Publisert Type
12. september 2023 - Referat FAU Mykland

25.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat FAU Mykland 12. september 2023.pdf