SU/SMU

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolens informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Skolemiljøutvalget (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1). Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall.

Referater

SU/SMU
Tittel Publisert Type
Referat fra møte 19.10.2021

21.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra møte 19.10.2021.pdf
Referat SU 27.04.2021

28.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat SU 27.04.2021.pdf
Referat fra SU møte 18-12-18

04.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra SU møte 18-12-18.pdf