Priser og betaling - SFO

Du betaler for 11 måneder i året, og ferie-SFO er inkludert i prisen.

SFO-priser
Tilbud Pris -
Full plass
(fra og med 11 timer per uke)
kr 2800 per måned
Redusert plass
(til og med 10 timer per uke)
kr 2100 per måned
Kost * kr 250 per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass kr 250 per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.

Betaling

Når du har fått SFO-plass, får du faktura i posten den første gangen. Deretter kan du velge mellom avtalegiro eller e-faktura. Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro er også mulig. Om du helst vil ha papirfaktura, ordner vi det.

Mer informasjon om priser og betaling av SFO-plass finner du i vedtektene for SFO (PDF, 581 kB).

Moderasjonsordninger

I 2020 innførte regjeringen to ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

Mobil
472 39 789

 

Vikarierende SFO-leder
Helene Olsen Øen

Mobil
901 99 541

 

SFO - avdelingen

Mobil
945 04 515