Priser og betaling - SFO

 

Fra 1. januar 2020 er det nye satser som gjelder for Froland SFO.

SFO-priser
Froland kommune – SFO-priser 2020 Pris pr. mnd Tekst
Full plass (fra og med 11 timer pr. uke) kr 2670 Inkludert ferier
Kost kr 200
Redusert plass (til og med 10 timer pr. uke) kr 2055 Inkludert ferier
Kost Kr 200
Søskenmoderasjon (30% for barn nr 2, 3 osv) 30%, se under
Ferietilbud for barn uten SFO-plass Kr 250 Pr. dag

 

 

Prisen inkluderer matservering og det betales for 11 måneder i året.

Skolens ferier:
Du betaler ikke ekstra i skolens ferier.

Det er søskenmoderasjon på 30% for barn nummer 2 og øvrige søsken. Dersom søsken har ulik oppholdstid, er det barnet med full plass som betaler full sats. Barnet/barna med kortest oppholdstid får søskenmoderasjon.

Hvordan betaler du?

Når du har fått SFO-plass, får du faktura i posten den første gangen. Etter dette kan du velge mellom avtalegiro eller e-faktura. Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro er mulig. Vi tilbyr også papirfaktura om du ønsker det.

Du kan lese mer om regler for priser og betaling av SFO-plass i vedtekter for SFO (PDF, 202 kB).

 

Froland skolekontor, 26.10.18

Hallgeir Berge
Virksomhetsleder/skolesjef

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no