Priser og betaling - SFO

SFO-priser
Tilbud Pris -
Full plass
(fra og med 11 timer per uke)
kr 2800 per måned
Redusert plass
(til og med 10 timer per uke)
kr 2100 per måned
Kost kr 250 per måned
* Søskenmoderasjon -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass kr 250 per dag


Du betaler for 11 måneder i året, og ferie-SFO er inkludert i prisen. For kost er prisen
kr 200 uavhengig av om barnet har full eller redusert plass.

* Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.

Betaling

Når du har fått SFO-plass, får du faktura i posten den første gangen. Deretter kan du velge mellom avtalegiro eller e-faktura. Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro er også mulig. Om du helst vil ha papirfaktura, ordner vi det.

Mer informasjon om priser og betaling av SFO-plass finner du i vedtektene for SFO (PDF, 202 kB).

Moderasjonsordninger

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

Mobil
472 39 789

 

Vikarierende SFO-leder
Helene Olsen Øen

Mobil
901 99 541

 

SFO - avdelingen

Mobil
945 04 515