Priser og betaling - SFO

Du betaler for 11 måneder i året, og ferie-SFO er inkludert i prisen.

SFO-priser
Tilbud Trinn Priser fra 1. januar 2024
Opptil 12 timer per uke 1.-2. trinn Gratis *  
Opptil 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 2450 per måned
Over 12 timer per uke 1.-2. trinn kr 950 per måned
Over 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 3400 per måned
Kost *   kr 275 per måned
Søskenmoderasjon **   -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferie-SFO for barn uten fast plass
(inkludert kost)
 
kr 250

per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.
 

Betaling

Når du har fått SFO-plass, får du faktura i posten den første gangen. Deretter kan du velge mellom avtalegiro eller e-faktura. Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro er også mulig. Om du helst vil ha papirfaktura, ordner vi det.

Mer informasjon om priser og betaling av SFO-plass finner du i vedtektene for SFO (PDF, 583 kB).

Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.