Priser og betaling - SFO

Du betaler for 11 måneder i året, og ferie-SFO er inkludert i prisen.

SFO-priser
Tilbud Priser fra 1. august 2023
1.-2. trinn - til og med 12 timer per uke Gratis *
1.-2. trinn - mer enn 12 timer per uke 850 kr per måned
3.-4. trinn - til og med 12 timer per uke 2400 kr per måned
3.-4. trinn - mer enn 12 timer per uke 3250 kr per måned
Kost * 250 kr per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass (inkludert kost) 250 kr per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.
 

Betaling

Når du har fått SFO-plass, får du faktura i posten den første gangen. Deretter kan du velge mellom avtalegiro eller e-faktura. Kombinasjon av e-faktura og avtalegiro er også mulig. Om du helst vil ha papirfaktura, ordner vi det.

Mer informasjon om priser og betaling av SFO-plass finner du i vedtektene for SFO (PDF, 583 kB).

Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
971 38 605

 

SFO - mobil
945 04 515