Ukens fokus, uke 14-16: 

Jeg kan løse konflikter ved å lytte og bruke ord.