Skolekretser

Når det nærmer seg skolestart for 1. klasse, vil du motta et brev fra den skolen barnet skal begynne på. Info om hvordan elevene blir fordelt i klasser finner du i Generelle prinsipper for sammensetning av klasser ved skolene i Froland (PDF, 156 kB).

Skolebytte ved flytting innen kommunen

Dersom en elev skal flytte og bytte skole, må foresatte logge inn med ID-porten og fylle ut skjemaet nedenfor.

Flyttemelding - skolebytte ved flytting

Skal eleven flytte innen skolekretsen og kun bytte adresse, vil folkeregisteret automatisk sende en oppdatering til Visma Flyt Skole. Om flyttingen får konsekvenser for skoleskyssen, må du kontakte skolen.

Flytting til kommunen

Elever som flytter til kommunen, skal innskrives ved nærskolen. Mer info finner du i Kommunal forskrift: Elevinntak, fordeling og overganger innen Frolands skolekretser (PDF, 243 kB).

Bytte av skole

Foresatte kan søke om at elever kan få gå på en annen skole enn den de hører til. Det er rektor på den nye skolen som behandler en slik søknad.