Skolekretser

Når det nærmer seg skolestart for 1. klasse, vil du motta et brev fra den skolen barnet skal begynne på. I R-SKRIV 1-2018 kan du lese om skolekretsene, elevinntak og fordeling (PDF, 272 kB).

Skolebytte ved flytting innen kommunen

Dersom en elev skal flytte og bytte skole, må foresatte logge inn med ID-porten og fylle ut skjemaet nedenfor.

Flyttemelding - skolebytte ved flytting

Skal eleven flytte innen skolekretsen og kun bytte adresse, vil folkeregisteret automatisk sende en oppdatering til Visma Flyt Skole. Om flyttingen får konsekvenser for skoleskyssen, må du kontakte skolen.

Flytting til kommunen

Elever som flytter til kommunen, skal innskrives ved nærskolen. Mer info finner du i R-SKRIV 1-2018: Kommunal forskrift: Elevinntak, fordeling og overganger innen Frolands skolekretser (PDF, 272 kB).

Bytte av skole

Foresatte kan søke om at elever kan få gå på en annen skole enn den de hører til. Det er rektor på den nye skolen som behandler en slik søknad.

Kontaktinfo

Skolesjef
Hallgeir Berge

Telefon
37 50 24 83

 

Rektor Blakstadheia skole
Signe Heldal Risholt
Telefon
37 50 25 26

Rektor Froland barneskole
Inge Roppen
Telefon
37 50 24 78

Rektor Froland ungdomsskole
Lise Dukane
Telefon
37 50 24 85

Rektor Mykland skole
Tonje Olsbu Stømne
Telefon
37 50 25 30