Ovelandsheia B5

Formål

Området er regulert til boligformål

Område 

Boligfeltet ligger høyt og solrikt til like ved Osedalen sentrum.