Frolands Verk

Formål

  • Boligområde
  • Indusri
  • Forretninger og kontorer
  • Almennyttig formål
  • Antikvarisk spesialområde

Område

Omfatter arelaene på begge sider av RV 42 fra Kleivene til og med Frolands Verk samt arealene fra Augelandsveien til Rustenberg.