Hjelpemidler

For å få tildelt tekniske hjelpemidler, må du ha et særlig behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Tildelingen skjer i samarbeid med fysio- eller ergoterapitjenesten og blir vurdert med bakgrunn i behovet. Ergoterapeuten kan hjelpe deg å søke. Hvis behovet endres, gjør vi en ny vurdering. Tjenesten er gratis.

Søke om hjelpemidler (PDF, 136 kB)

Vår ambulerende vaktmester bringer og monterer hjelpemidlene. Vaktmesteren har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmene.

Kontakt

Hjelpemidler
Navn og e-post Stilling Telefon
May Elena Trydal Ergoterapeut 94 78 22 47
Alice Vagstad Eimhjellen Ergoterapeut for barn og unge
Syns- og hørselskontakt
47 75 34 55
Sindre Jensen Fosse Fysioterapeut for barn og unge 47 70 60 78
Gry Helen Olsen Fysioterapeut 90 66 42 99
Gro Vangsnes Bøylestad Fysioterapeut 95 75 98 85
Ambulerende vaktmester 97 59 76 11

Koordinering og tildeling