Trygghet i hjemmet

For å få trygghetsalarm, må du ha et særlig behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Tildeling av hjelpemidler blir vurdert med bakgrunn i behovet. Hvis behovet endres, gjør vi en ny vurdering.

Behovet kan være knyttet til:

  • sykdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • fare for fall
  • utrygghet i forbindelse med sykdom

Søke om trygghetsalarm (PDF, 136 kB)

Hva koster det?

Alarmen er tilknyttet responssenteret i Kristiansand. Du betaler en egenandel basert på husstandens samlede inntekt. Egenandelen er kr 330 per måned ved inntekt under 2G og kr 430 per måned ved inntekt over 2G. Egenandelen reguleres hvert år. Regning sendes pr måned.

Kontakt

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74
Marit Bolstad Tveide Leder