Få støttekontakt

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt tilbyr sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. Støttekontakten har ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk. Formålet med å ha en støttekontakt er at du skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

Hvordan få støttekontakt?

Tilbudet er rettet mot personer som har behov for hjelp for å kunne ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid.

For å søke om støttekontakt, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut. Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søke om støttekontakt (PDF, 136 kB)

Å få støttekontakt koster ingenting, men utgifter til aktiviteter må du dekke selv. Om du har ledsagerbevis, kan en støttekontakt gå gratis eller få rabatt. Den enkelte arrangør eller virksomhet avgjør selv om de aksepterer ledsagerbevis og i tilfelle hvilken rabatt dette gir.