Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gir deg mulighet til, uten ekstra kostnad, å ha med en ledsager på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller offentlig transport. Ledsagerbeviset er et kort med bilde av deg og bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager, og det behøver ikke være samme person fra gang til gang. Har du varig fysisk eller psykisk nedsatt funksjonsevne, kan du få ledsagerbevis.

Å få ledsagerbevis er gratis. Den enkelte arrangør eller virksomhet avgjør selv om de aksepterer ledsagerbevis og i tilfelle hvilken rabatt dette gir. Du betaler altså for deg selv, mens ledsageren din går gratis eller får rabatt.

Slik søker du

For å søke om ledsagerbevis, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut. I tillegg til en bekreftelse fra helsepersonell på din nedsatte funksjonsevne må du legge ved søknaden et portrettbilde av deg selv. Sender du bildet på e-post, må det være i jpg-format.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søke om ledsagerbevis (PDF, 121 kB)