Jodtabletter ved atomulykker

Informasjon til foresatte

Ved varsel fra sentrale myndigheter om radioaktiv stråling og at det innen fire timer for prioriterte grupper må inntas jodtabletter, gjelder følgende informasjon:

Ditt barn har i dag mottatt en dose jod i barnehage eller på skolen, fordi myndighetene har anbefalt inntak av jodtabletter. Dette forutsetter at barnets foresatte har samtykket og gitt forhåndsgodkjenning. Barn uten slikt samtykke får utdelt jodtablett(er) og foresatte må selv sørge for at barnet får denne i hjemmet.

For barn under skolealder som ikke går i barnehage, må du kontakte Froland kommunes sentralbord 37 23 55 00. Utenom sentralbordets åpningstid må du møte opp på Froland sykehjem for å få utdelt jodtablett. Det er viktig at barnet ditt eller du som er i prioritert gruppe tar jodtablett innen fire timer.

Dosering

Tre typer jodtabletter er tilgjengelig i Norge: "Kaliumjodid Recip 65 mg", «Kaliumjodid SERB 65 mg» og "Jodix 130 mg". Hvilken type ditt barn har fått, står på posen tabletten ligger i, og dosen er tilpasset alderen på ditt barn. Det er svært sjeldent at det oppstår bivirkninger ved engangsinntak av jod. Jodix selges gjennom apotek og omtales ikke her. Dersom du tar Jodix, les pakningsvedlegget.

Kaliumjodid Recip og Kaliumjodid SERB tabletter – dosering

Alle over 12 år, gravide og ammende: 2 tabletter (= 130 mg)
Tablettene svelges med rikelig vann eller annen drikke. Ved behov kan tabletten tygges, deles eller knuses og blandes ut i fruktjuice, syltetøy, melk eller lignende.

Barn 3-12 år: 1 tablett (= 65 mg)
Tabletten svelges med rikelig vann eller annen drikke. Ved behov kan den tygges, deles eller knuses og gis på en skje med yoghurt, syltetøy eller annen halvfast mat, eller blandes ut i vann. Ved utblanding i vann: Legg tabletten i et glass, tilsett litt vann (en mengde som barnet klarer å drikke). Rør rundt i ca. 2 minutter. Tabletten løser seg ikke helt, men det er greit. Gi dosen til barnet. Gi rikelig med drikke etterpå.

Barn 1 måned – 3 år: ½ tablett (= 32,5 mg)
Del tabletten i to. Gi barnet den ene halvdelen. Den kan tygges, eller knuses og gis på en skje med yoghurt, syltetøy eller annen halvfast mat, eller blandes ut i vann. Ved utblanding i vann: Legg den ene halvdelen i et glass, tilsett litt vann (en mengde som barnet klarer å drikke). Rør rundt i ca. 2 minutter, tabletten løser seg ikke helt, men det er greit. Gi dosen til barnet. Bruk sprøyte eller skje dersom barnet ikke kan drikke av glass. Gi rikelig med drikke etterpå.

Det gis samme dose uavhengig av om barnet ammes eller ikke.

Barn under 1 måned: ¼ tablett (= 16,25 mg)
Del tabletten i fire. Legg den ene fjerdedelen i et glass, tilsett litt vann (ca. 2-2,5 ml eller en teskje vann vil være nok). Rør rundt i ca. 2 minutter. Tabletten løser seg ikke helt, men det er greit. Gi dosen til barnet ved å bruke sprøyte eller skje. Gi rikelig med drikke etterpå.

Det gis samme dose uavhengig av om barnet ammes eller ikke.

Utfyllende informasjon om jodtabletter ved atomulykker

Hvorfor ta jodtabletter?

Jodtabletter er aktuelt ved en atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod. Årsaken til en atomhendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet.

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i denne. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme eller der man oppholder seg på dagtid.

Når skal jodtablettene tas?

De skal ikke tas før Kriseutvalget for atomberedskap (Atomberedskap i Norge - DSA) bestemmer at de skal tas. I tilfelle en atomulykke, vil informasjon om tidspunkt for inntak av tabletter bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og på www.dsa.no.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter ved en atomhendelse fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen, trenger ikke ta jodtabletter. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter.

Kriseutvalget for atomberedskap vil gi nærmere informasjon om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tabletter ved en atomulykke.

Hvem skal ta jodtabletter, men må følges opp av behandlende lege i ettertid?

• De som har stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter inntaket.

• Gravide som har stoffskiftesykdom må følges opp i svangerskapet av lege, første gang to uker etter inntak av jodtablett.

• Personer med dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen i tiden etter inntak av jodtablett, og legen vil da vurdere om behandlingen bør justeres.

Hvem skal ikke ta jodtabletter?

De som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (se opplisting i pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.