Rus og avhengighet - voksne

Informasjonen nedenfor gjelder tjenester og tilbud til voksne. Ønsker du info om hjelp for barn og ungdom under 18 år, ta kontakt med Familiens hus.

Vi i psykisk helse og rus jobber på en recovery-orientert måte. Recovery er en tilnærming som fokuserer på å leve et meningsfylt liv på tross av psykiske helseutfordringer. Selvbestemmelse, selvstyring, identitet, tilhørighet, optimisme og mål er begreper som står sentralt i arbeidet. Målet vårt er at mennesker skal finne sin egen vei og oppnå bedring.

Vi kan hjelpe med

 • Samtaler i hjemmet eller på annet egnet sted
 • Støtte til bedring og mestring av rusutfordringer
 • Samtaler med fokus på hasjavvenning
 • Henvisning til rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter endt rusbehandling
 • Ettervern
 • Oppfølging knyttet til Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR)
 • Samarbeid med fastlege og andre aktuelle instanser
 • Selvhjelpsplan og kriseplan
 • Ukeplan og organisering i hverdagen
 • Støtte til å mestre aktiviteter og arbeid
 • Administrering av medisiner
 • Praktisk bistand f.eks. følge til offentlige kontorer, lege, butikk e.l.
 • Koordinator og individuell plan
 • Pårørendesamtaler

Slik søker du

Tjenester og tilbud er gratis, og du kan søke selv. Fastlegen og andre helseinstanser kan også søke for deg. Du må fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut.

Søke om tjenester - psykisk helse og rus (PDF, 136 kB)

Tjenester fra psykisk helse

Her finner du informasjon om tilbud fra psykisk helsetjeneste, som kan være aktuelle for deg med rusutfordringer.

Økonomisk sosialhjelp

Har du behov for økonomisk sosialhjelp, ta kontakt med NAV Froland.

Akutt hjelp

Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ringer du 113.