Familiens hus

Familiens hus består av barnehagekontoret, helsestasjonen, familieteamet og barneverntjenesten.

Tidlig innsats er vår overordnede målsetting, og vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen. Familiens hus har en åpen dør og et samordnende tilbud med fokus på forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Hvem kan få hjelp i Familiens hus?

  • Barn, ungdom, foreldre og foresatte
  • Andre med ansvar for barn

Hva kan vi hjelpe med?

  • Samtaler
  • Igangsetting av tiltak
  • Veiledning
  • Vise vei til og samarbeide med andre tjenester og tilbud
  • Foreldreveiledningsgrupper

Hvordan kontakter jeg Familiens hus?

  • Du kan selv ta kontakt med helsestasjonen, familieteamet, barneverntjenesten eller barnehagekontoret
  • Barnehagen eller skolen kan hjelpe deg å kontakte rett person i Familien hus

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.