Familiens hus

Familiens hus består av barnehagekontoret, helsestasjonen, familieteamet og barneverntjenesten.

Tidlig innsats er vår overordnede målsetting, og vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen. Familiens hus har en åpen dør og et samordnende tilbud med fokus på forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Hvem kan få hjelp i Familiens hus?

  • Barn, ungdom, foreldre og foresatte
  • Andre med ansvar for barn

Hva kan vi hjelpe med?

  • Samtaler
  • Igangsetting av tiltak
  • Veiledning
  • Vise vei til og samarbeide med andre tjenester og tilbud
  • Foreldreveiledningsgrupper

Hvordan kontakter jeg Familiens hus?

  • Du kan selv ta kontakt med helsestasjonen, familieteamet, barneverntjenesten eller barnehagekontoret
  • Barnehagen eller skolen kan hjelpe deg å kontakte rett person i Familien hus

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt.

Kontaktinfo

Familiens hus

Telefon
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
945 04 501

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no

Åpningstider

mandag - fredag
09:00 - 14:00