Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende og behandlende oppgaver. Fysioterapi baserer seg på trening, stimulering, veiledning og tilrettelegging.

Tjenesten har som mål å vedlikeholde eller bedre barnets funksjonsnivå og foregår i de fleste tilfeller i barnets eget miljø. Fysioterapeuten samarbeider tett med helsestasjonen, barnehagene, skolene, avlastningsboligene, sykehuset og habiliteringstjenesten.

Vi tilbyr:

  • Undersøkelse, observasjon og testing
  • Behandling
  • Trening individuelt og i grupper
  • Veiledning og kurs
  • Hjelpemiddelvurderinger og tilpasninger

Hvem kan få tjenesten?

Barn og unge under 18 år med:

  • Forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling
  • Muskel- og skjelettplager
  • Ulike diagnoser

Slik tar du kontakt

Fysioterapitjenesten kan kontaktes enten direkte eller via helsestasjonen, barnehagen eller skolen. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Pris

Her finner du informasjon om egenandeler og frikort.