Kulturmidler

Kulturmidlene er:

  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger per medlem inntil 20 år
  • Årlig støtte basert på skjønn til ett eller noen få formål beskrevet i søknadsskjemaet
  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger som eier og driver egne bygg og anlegg

Søknad

Søknadsfrist er 15. april. 

Retningslinjer for kulturmidler og andre tilskuddsformer til kulturformål (PDF, 301 kB)

Andre tilskuddsordninger

  • Oppvekstmidler
  • Kulturstipend

På disse tilskuddsordningene kan det søkes hele året, men det må påregnes minst seks ukers saksbehandlingstid.

For søknadsskjema, ta kontakt med kulturrådgiver.

Frist for å søke kulturstipend er sent på høsten og kunngjøres i egen annonse i media og i eget oppslag på Froland kommunes hjemmeside hver høst.

Underskuddsgaranti

Kommunestyret behandler søknader om prosjektmidler, oppvekstmidler og underskuddsgaranti, unntatt søknader om garanti under kr 3000.

Kulturstipend avgjøres av kommunens stipendkomité. Det er nedsatt et eget kulturpolitisk innstillingsutvalg bestående av tre kommunestyremedlemmer, som lager innstillinger til kommunestyret i kultursaker, unntatt underskuddsgaranti med søknadsbeløp mindre enn eller lik kr 3000. For kulturstipend er det stipendkomité.

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland