Pga. kommunens økonomi ble det i Budsjett 2021 og handlingsprogram 2021-2024
vedtatt at kulturmidlene og kulturuka settes på pause i to år.

I år kan en derfor ikke søke om kulturmidler, driftsstøtte, kulturstipend
eller underskuddsgaranti.

Kulturmidler

Kulturmidler

  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger per medlem inntil 20 år
  • Årlig støtte basert på skjønn til ett eller noen få formål som beskrevet i retningslinjene
  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger som eier og driver egne bygg og anlegg

Retningslinjer for kulturmidler og andre tilskuddsformer til kulturformål (PDF, 301 kB)

Andre tilskuddsordninger

  • Oppvekstmidler
  • Kulturstipend
  • Underskuddsgaranti ved arrangement

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland