Kulturmidler

Kulturmidler

  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger per medlem inntil 20 år
  • Årlig støtte basert på skjønn til ett eller noen få formål som beskrevet i retningslinjene
  • Årlig driftsstøtte til lag og foreninger som eier og driver egne bygg og anlegg

Retningslinjer for kulturmidler og andre tilskuddsformer til kulturformål (PDF, 301 kB)

Andre tilskuddsordninger

  • Oppvekstmidler
  • Kulturstipend
  • Underskuddsgaranti ved arrangement