Lille Stall

Sigrun H. Messel

Dette huset av slagstein som ligger øst for hovedbygningen, ved innkjørselen til Hislihagen, ble betegnet som et hønsehus under takseringene i 1832.

I 1859 står det i taksten: "Et lidet af slagsteen opsat huus til div bruug." I 1876 var her Fårestald og nå er det Glassblåserverksted her.

Her var det også vanlig stall, og huset har de siste hundre årene bare gått under navnet ”Lillestall”.
Ajax og Felex, de 2 hestene til bestyrer Thorne sto her, de ble bare brukt til ”staskjøring”, og Thorne hadde selvsagt egen kusk. Gjester som kom til Verket benyttet nok også denne stallen til hestene sine.
Omkring 1950 ble de store dørene satt inn og huset ble tatt i bruk som "Garage" for Verkets kjøretøyer.

Bygningen ble trolig oppført av Sivert Smidt og fikk vel status som stall en eller annen gang mens Sverdrup var bestyrer her. Mellom Lillestall og Hovedbygningen gikk det en vei på skrå inn i tunet.