Kontorbygningen

Egentlig er dette 2 bygninger som er oppsatt til forskjellige tider og med heilt ulik stil.

Siden bygningen er beskrevet som en nyere hovedbygning eller "vaaningshuus" i 1832 og, som en senere oppsatt hovedbygning i 1859 må en vel regne med at hele bygningen frem til da ble benyttet til boligformål.

Rundt  1846 må det ha blitt foretatt en større oppussing /reparasjon både av hele bygningen, det viser mange utgaver av morgenbladet fra dette året. som var limt opp på veggene. Trolig var den høye pipa som nå er revet også fra denne tida.

Vestre del

Den Vestre delen  er kanskje bygget omkring 1810  men jeg kjenner ikke til kilder som kan fastslå dette årstallet. Det ble bygget som et Våningshus, og var muligens tiltenkt som bolig for Sivert Smith som var bestyrer for sin mor på den tiden, men bygningen ble nok aldri slik den var planlagt.

Tradisjonen sier at det var meininga at denne delen skulle ha blitt dobbelt så stor men at byggearbeidene stanset opp på grunn av pengemangel.  Det som tradisjonen sier her virker sannsynlig og da virker også årstallet rimelig. I andre etg. var det bolig til omkring 1980.

Kontorlokalet

I første etg var det kontorlokaler fram til Froland Verk a/s bygget nytt på slutten av 1970 tallet. Bygningen er betegnet som "vaanhus" eller bolighus i 1859 mens den i (1876 ) ble anført som Kontorbygningen.  Det er derfor trolig at kontoret ble flyttet  hit fra drengestua i 1860 åra. I 1840 var det innredet til kontor i Drengestua og før det var trolig kontoret i hovedbygningen.

Den tid da Thorne var bestyrer var kontoret i hovedbygningen og lokalet her  ble da brukt til Juletrefester, basarer, møter  og lignende. Det budde 2 familier i huset, en i den gamle delen og en i annen etg. over kontorlokalet.

Østre del

Denne delen er eldst, Fylkesarkivar Aalholm skriver at den er fra 1764. Den orginale kilden for dette kan være det som Anders Løvland har skrevet opp etter Johannes Thorsen. 
Johannes hadde hørt at østre del av Kantorbyggningen var fyst opført av Verkets huse.

Av en  eller annen grunn brukte folk her og si Kantore(t) i stedet for kontoret og slik skrev Løvland det også. 
Hvordan dette huset har sett ut før den vestre del ble bygget, vil vel neppe kunne gis noe sikkert svar på men det kan se ut som den har vært smalere og lenger. Kjøkken-svalen eller kammerset, av bindingsverk, er kanskje bygget seinere enn selve huset.

Det finnes ingen god dokumentasjon om huset før Lars Berg i 1831 laget en akvarell, og da hadde det sin nåværende form.