Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Akutthjelp

  • Dersom du selv eller andre er i fare, ringer du politiet på tlf. 112
  • Ved skade eller sykdom som krever øyeblikkelig hjelp, ringer du ambulansen på tlf. 113
  • Ved plutselig sykdom eller skade på dagtid, ringer du fastlegen din
  • Ved plutselig sykdom eller skade på kveldstid og i helger, ringer du legevakten på tlf. 116 117
     

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Barnevernvakten

Barneverntjenesten

Krisesenteret


Hjelp på nett og telefon - barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge nås på tlf. 116 111.

Her kan du henvende deg hvis du blir utsatt for vold eller overgrep, eller hvis du føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe dersom du er bekymret for noen du kjenner. Telefonen er døgnåpen.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte nås på tlf. 800 57 000.

Her kan du få hjelp hvis du blir eller har blitt seksuelt misbrukt, eller hvis noen du kjenner blir eller har blitt seksuelt misbrukt. Telefonen er døgnåpen, og det er gratis å ringe. Tjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ung.no

Ung.no er statens informasjonskanal for ungdom i alderen 13-20 år. Her finner du info og veiledning, og du kan spørre om det du lurer på.

UngPrat.no

UngPrat.no er en samtaletjeneste for deg mellom 13 og 24 år.

Kors på halsen

Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år. Du kan ringe tlf. 800 333 21, chatte og sende e-post. I forumet kan du snakke med jevnaldrende. Tilbudet blir bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors.

SnakkOmMobbing.no

SnakkOmMobbing.no er en chattetjeneste fra Blå Kors.

SnakkOmPsyken.no

SnakkOmPsyken.no er en chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Tjenesten drives av Blå Kors.

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er et tilbud for alle som har problemer rundt mat og kropp. Har du eller har du hatt en spiseforstyrrelse, eller kjenner du noen som strever? Du kan kontakte ROS på chat, telefon og e-post.

Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen drives av Skeiv Ungdom og er et tilbud på chat, telefon og melding for deg som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex.

Chat om kjønnsidentitet

iChatten drives av Oslo kommune og er en gratis, landsdekkende chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. Her møter du fagpersoner som lytter, støtter, gir kunnskap og bidrar til å bygge nettverk.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Rusinfo.no

Er du bekymret for noen med rus- eller alkoholproblemer? På rusinfo.no får du info om hva du kan gjøre. Du kan ringe, chatte og sende inn spørsmål.

BaRsnakk

BaRsnakk er et chattetilbud til deg som har foresatte eller noen nær deg som har eller har hatt et rusproblem. Du kan være anonym. Chatten drives av frivillige i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere.

Ifengsel.no

Ifengsel.no er en chattetjeneste for deg som har mamma eller pappa i fengsel.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du opplevd vold, overgrep eller andre straffbare handlinger som du har anmeldt eller vurderer å anmelde? Støttesenter for kriminalitetsutsatte tilbyr hjelp og veiledning. Telefonnummeret deres er 800 40 008.

Helsenorge.no

helsenorge.no finner du en oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge.

 

Hjelp på nett og telefon - voksne og foresatte

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen nås på tlf. 116 006.

Vold- og overgrepslinjen er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte nås på tlf. 800 57 000.

Her kan du få hjelp hvis du blir eller har blitt seksuelt misbrukt, eller hvis noen du kjenner blir eller har blitt seksuelt misbrukt. Telefonen er døgnåpen, og det er gratis å ringe. Tjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Mental Helse Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen nås på tlf. 116 123

Hjelpetelefonen er en gratis, døgnåpen telefontjeneste for deg som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

Kirkens SOS

Til Kirkens SOS kan du ringe, chatte og sende melding. Telefonen, 22 40 00 40, er åpen hele døgnet. Du er anonym.

Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av personer som deler sin erfaring, sin styrke og sitt håp med hverandre for å løse felles problem og hjelpe andre å bli fri fra alkoholisme.

Anonyme Alkoholikere nås på tlf. 911 77 770.

Rusinfo.no

Er du bekymret for noen med rus- eller alkoholproblemer? På rusinfo.no får du info om hva du kan gjøre. Du kan ringe, chatte og sende inn spørsmål.

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

Rådgivningstelefonen har tlf. 22 49 19 22.

Pårørendelinjen

Pårørendelinjen nås på tlf. 90 90 48 48.

Pårørendelinjen er et hjelpetilbud for pårørende i alle aldre. Telefonen er bemannet av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som har taushetsplikt. Du kan også ta kontakt på chat og e-post.

Foreldresupport

Foreldresupport nås på tlf. 116 123 (tast 2).

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp eller veiledning, eller som har behov for å lufte tankene sine for noen. Tjenesten drives av Mental Helse.

Voksne for Barn

Voksne for Barn er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål og få svar fra en fagperson.

Barnevernet.no

barnevernet.no finner du kontaktinfo til barnevernvakter og barneverntjenester og informasjon om hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge nås på tlf. 116 111.

Hit kan du ringe dersom du er bekymret for et barn. Telefonen er døgnåpen og bemannet av fagpersonell.

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser er et tilbud for alle som har problemer rundt mat og kropp. Har du eller har du hatt en spiseforstyrrelse, eller kjenner du noen som strever? Du kan kontakte ROS på chat, telefon og e-post.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du opplevd vold, overgrep eller andre straffbare handlinger som du har anmeldt eller vurderer å anmelde? Støttesenter for kriminalitetsutsatte tilbyr hjelp og veiledning. Telefonnummeret deres er 800 40 008.