Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Akutthjelp

  • Dersom du selv eller andre er i fare, ringer du politiet på tlf. 112
  • Ved skade eller sykdom som krever øyeblikkelig hjelp, ringer du ambulansen på tlf. 113
  • Ved plutselig sykdom eller skade på dagtid, ringer du fastlegen din
  • Ved plutselig sykdom eller skade på kveldstid og i helger, ringer du legevakten på tlf. 116 117
     

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Barnevernvakten

Barneverntjenesten

Krisesenteret


Hjelp på nett og telefon - barn og unge

 

Hjelp på nett og telefon - voksne og foresatte