Jordmor

Du kan gå til svangerskapskontroll hos jordmor fra du er i uke 8 av svangerskapet. For timebestilling, send e-post eller ring Familiens hus på tlf. 37 50 25 70.

Jordmor- og helsestasjonstjenesten tilbyr også foreldre- og fødselsforberedende kurs (svangerskapskurs) for deg som venter barn.

Jordmor Karen Eidet har kontor i Familiens hus i Osedalen. Hun er tilgjengelig på telefon tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:15 - 15:15.

Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Jordmor
Karen Eidet

Mobil
482 40 203

E-post
karen.eidet@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland