Fødsels- og foreldreforberedende kurs

To eller tre ganger i året holder helsestasjonen fødsels- og foreldreforberedende kurs. Kurset går over tre kvelder, og programmet ser vanligvis slik ut:

Første og tredje kurskveld blir på helsestasjonen på Familiens hus, som ligger i Osedalen ved siden av biblioteket. Den andre kurskvelden møtes vi i 4. etasje på sykehuset i korridoren utenfor føde- og barselavdelingen.

Første kurskveld kl. 18:00 - 20:30

  • Om svangerskap, fødsel og barseltid ved jordmor Karen Eidet

Andre kurskveld kl. 18:00 - 20:30

  • Omvisning på føde- og barselavdelingen på sykehuset ved jordmor Karen Eidet
  • Smertelindringsmetoder og ulike fødestillinger ved jordmor Karen Eidet

Tredje kurskveld kl. 18:00 - 20:30

  • Fysioterapi - forberedelse til og opptrening etter fødsel ved fysioterapeut Gro Vangsnes Bøylestad (kl. 18:00 - 19:00)
  • Om amming, foreldrerollen og helsestasjonstilbudet

Påmelding sendes på mail til karen.eidet@froland.kommune.no. Vennligst oppgi navn, adresse, telefonnummer og termin.

Kurset koster kr 400, og ev. partner er inkludert. Du betaler med Vipps til nr. 548322. Merk betalingen "Navn og svangerskapskurs".

For å kunne holde kurset, må minst tre gravide være påmeldt.