Fødselsforberedende kurs

Kurs i Froland

To eller tre ganger i året holder helsestasjonen fødsels- og foreldreforberedende kurs. Neste gang er i april 2024. Kurset foregår på Familiens hus og går over to kvelder:

Torsdag 18. april kl. 18:30

  • Svangerskap
  • Fødsel
  • Barseltid

Torsdag 25. april kl. 18:30

  • Smertelindringsmetoder
  • Fødestillinger
  • Amming

Begge kursdagene slutter ca. kl. 21.

Påmelding og betaling

Kurset koster kr 400, og eventuell partner er inkludert. For å melde deg på, send e-post til jordmor Karen Eidet innen fredag 12. april. Du betaler med Vipps til nr. 548322. Merk betalingen med navn og 'svangerskapskurs april 2024'.

Minimum fire gravide må være påmeldt. Du får beskjed mandag 15. april dersom det blir for få deltakere til å gjennomføre kurset.

Kurs på sykehuset

Jordmor Inger Omnes holder kurs på sykehuset i Arendal så snart det er nok påmeldte. Vil du melde deg på, ring barselavdelingen på tlf. 37 01 43 80. Du kan få omvisning på føde- og barselavdelingen i forbindelse med innskrivingssamtalen på svangerskapspoliklinikken rundt uke 36.