Kontaktinfo barnevern

Ansatte i barneverntjenesten
Navn Stilling Telefon
Anne Cathrine Hornbech Andersen Barnevernleder 926 36 782

Kontaktinfo

Barneverntjenesten

Ekspedisjon Familiens hus
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Akuttberedskap
Barnevernvakten

Åpningstider

mandag - fredag
09:00 - 14:00