Vedtekter for barnehagene

Barnehageeieren skal ifølge Lov om barnehager fastsette barnehagens vedtekter.

Dersom du har barn i en kommunale barnehage, er det kommunestyret som har fastsatt disse vedtektene. (PDF, 697 kB)

Har du barn i privat barnehage, finner du gjeldende vedtekter på barnehagens hjemmesider:

Eikely barnehage

Froland musikkbarnehage

Kontaktinfo

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Mobil
945 04 501

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no