Brøyting og strøing

Informasjon om brøyting og strøing i Froland kommune

Melde fra om manglende brøyting og strøing

Du kan ringe vår vakttelefon for brøyting og strøing.

Når brøyter vi?

Normalt starter man å brøyte i kommunale boligveier ved cirka 8-10 cm snø. Når det snør blir det som oftest ikke strødd, da det ikke vil ha noen effekt.

Hva brøyter vi først?

Ved snøfall starter vi å brøyte de viktigste veiene først. Dette er samleveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Deretter blir boligveier brøytet og vi har som målsetting at disse skal være farbare for godt utrustede biler, det vil si biler med gode vinterdekk.

Hva må du som huseier og bilist gjøre?

Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Det er også viktig å tenke på at brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer.

Det kan få katastrofale følger dersom utrykningskjøretøy ikke kan komme fram.

Tenk litt på din egen og naboens sikkerhet. Gjør en vurdering i veien der du bor. Kan brannvesenets store biler komme gjennom gaten, eller er fremkommeligheten redusert? Ta kontakt med eierne av biler som skaper problemer for brøyting og ferdsel. Hvis ikke dette hjelper, ta kontakt med kommunen på 37 23 55 25 eller post@froland.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at snø som blir brøytet eller frest inn på privat eiendom og avkjørsel må fjernes av oppsitter. Det er ikke tillatt å lagre snø fra private tomter på kommunal veigrunn.

Strøing

Når det snør blir det i hovedsak ikke strødd, da dette ikke vil ha noen effekt.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. Det vil si at noen alltid vil være de siste som det blir strødd for. De mest trafikkerete og sentrale veiene vil bli prioritert, i tillegg til strekninger man av erfaring vet kan by på problemer å ta seg fram på ved glatt føre.

Generelt om vintervedlikehold

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Private veier

For private veier må brøytingen finansieres og avtales privat.

Statens vegvesen er ansvarlig for riks- og fylkesveger.