Aksellastrestriksjoner

Med den store nedbøren de siste dagene kommer det aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veger.

Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet.

For buss i rute, renovasjonsbiler, kommunalt eller privat innleid veivedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veier som i perioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere.