Blir du varslet?

Varslingstjenestene fra UMS benyttes til å varsle om kritiske hendelser som gasslekkasjer, ras eller flodbølger, eller mindre kritiske hendelser som endringer i vann- eller strømforsyning.

Brukerne av våre varslingstjenester er Politiet, kommuner og interkommunale selskaper, strømleverandører og renovasjonsselskaper. 

For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter vi registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra en rekke kilder. Det kan dessverre allikevel skje at vi mangler informasjon om deg eller din bedrift. Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg eller på din bedrift, og legge deg til eller endre oppføringer.

Gå inn på www.servicevarsling.no for å se om du er registrert med riktig telefon nummer.

Våre registre benyttes kun av brukere av UMS’ varslingstjenester, ikke til noen form for kommersiell virksomhet.

Privatperson: Registeret er i utgangspunktet basert på informasjon fra Folkeregisteret, tele- og mobiloperatører og Matrikkelen, men inneholder også oppføringer som er lagt inn av brukerne av våre varslingstjenester. Informasjonen fra Folkeregisteret er innhentet etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

Bedrift: Registeret er i utgangspunktet basert på informasjon fra Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Postens adresseregister, tele- og mobiloperatører og Matrikkelen, men inneholder også oppføringer som er lagt inn av brukerne av våre varslingstjenester.