Bestille eiendomsinformasjon og kart

Kart over Froland

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto(flyfoto) for Froland kommune. Denne selvbetjeningsløsningen er gratis. 
Gå tilFrolandskart

Mine eiendommer

Du kan få tilgang til opplysninger som ligger i kommunens arkiv på din eiendom. Du må kunne logge deg inn i Id-porten ved hjelp av elektronisk ID

Bestille eiendomsinformasjon

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen Frolandskart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Her kjøper du eiendomsinformasjon.
Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

For meglere

Bestille kartdata

Bestilling av digitale (vektoriserte) kart sendes til torstein.andersen@froland.kommune.no

Vi leverer i formatene SOSI og DXF.