Eierskapsmelding

Kommunelovens paragraf 26 sier:

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde

  1. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
  2. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
  3. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Eierskapsmeldingen for Froland kommune skal bidra til å bygge et helhetlig og forutsigbart eierskap og trekker grensene mellom det politiske og det administrative arbeidet. I meldingen angir vi prinsippene våre for kommunens eierskap. Eierstyringsprinsippene skal medvirke til aktiv og systematisk oppfølging av eierskapet både politisk og administrativt.

Vi vektlegger å ha en åpen og langsiktig eierskapspolitikk. Eierskapsmeldingen blir oppdatert ved behov, minimum hvert fjerde år og innen det første året av ny kommunestyreperiode.

Eierskapsmelding
Tittel Publisert Type
Eierskapsmelding 2024-2028 - vedtatt 14.03.24

21.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eierskapsmelding 2024-2028 - vedtatt 14.03.24.pdf