Oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget har ansvar for kommunens arbeid med oppvekst og utdanning. Utvalget har sju medlemmer som blir valgt av kommunestyret.

Oppvekstutvalgets oppgaver

 • Holde seg orientert om driften innen oppvekst og utdanning
 • Uttale seg til formannskapet om saker av økonomisk eller prinsipiell betydning, for eksempel budsjett og kommuneplan
 • Vurdere oppvekstsektorens arbeidsmetoder og behandle saker om måloppnåelse
 • Gi kommunestyret anbefaling om bestilling av utredningsoppgaver og uttale seg om utredningsoppgaver gitt av kommunestyret
 • Behandle lovpålagte rapporter

Møter i oppvekstutvalget

Før hvert møte sender administrasjonen ut innkalling med saksliste. Utvalgsleder setter opp sakslista i samråd med administrasjonen. Møtene blir holdt uka før kommunestyremøtene, vanligvis på tirsdager kl. 13:00-16:00. Fra administrasjonen deltar kommunalsjefen for oppvekst og utdanning sammen med fagstab. Ordfører og varaordfører har møte- og talerett.

Oppvekstutvalget 2023-2027

Medlemmer

 • Stian Omdalsmoen
 • Maria Aabøe Moen
 • Kristin Ljosland
 • Siw Hagane Haslemo
 • Olav Rosef
 • Jens Leirvåg
 • Roar Sønnik Larsen

Varamedlemmer

 • Harald Landa
 • Kari Beate Kittelsen

Oppvekstutvalgets mandat 2023-2027 (PDF, 95 kB)

Kontakt oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget
Verv Navn og e-post
Leder Stian Omdalsmoen
Nestleder Maria Aabøe Moen

 

Referater fra oppvekstutvalget
Tittel Publisert Type
04.06.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Presentasjon PPT, psykolog- og logopedtjeneste

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Presentasjon PPT, kommunepsykolog- og logopedtjenesten.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Orientering om leksebevisste skoler

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Orientering om leksebevisste skoler.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Mestrende barn

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Mestrende barn.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Prosjekt om selvregulering

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Prosjekt om selvregulering.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Tilsyn barnehager - oppsummering

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Tilsyn barnehager - oppsummering.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning.pdf
04.06.24 - Vedlegg referat - Mandat for oppvekstutvalget

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.06.24 - Vedlegg referat - Mandat for oppvekstutvalget.pdf
07.05.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07.05.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf
07.05.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Mykland skole

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07.05.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Mykland skole.pdf
07.05.24 - Vedlegg referat - Tilstandsrapport for grunnskolen 2024

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07.05.24 - Vedlegg referat - Tilstandsrapport for grunnskolen 2024.pdf
07.05.24 - Vedlegg referat - Mandat oppvekstutvalget 2023-2027 - forslag 1

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07.05.24 - Vedlegg referat - Mandat oppvekstutvalget 2023-2027 - forslag 1.pdf
07.05.24 - Vedlegg referat - Mandat oppvekstutvalget 2023-2027 - forslag 2

07.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07.05.24 - Vedlegg referat - Mandat oppvekstutvalget 2023-2027 - forslag 2.pdf
09.04.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.04.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf
09.04.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Froland ungdomsskole

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.04.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Froland ungdomsskole.pdf
09.04.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Kringletoppen barnehage

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.04.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Kringletoppen barnehage.pdf
09.04.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09.04.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning.pdf
05.03.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05.03.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf
05.03.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Froland barneskole

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05.03.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Froland barneskole.pdf
05.03.24 - Vedlegg referat - Hovedopptak barnehage

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05.03.24 - Vedlegg referat - Hovedopptak barnehage.pdf
05.03.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05.03.24 - Vedlegg referat - Rapport om spesialundervisning.pdf
29.01.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Presentasjon skolene

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Presentasjon av skolene.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Presentasjon Blakstadheia skole og barnehage

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Presentasjon av Blakstadheia skole og barnehage.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Orientering kommunestyret - Tilsyn barnehager

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Orientering kommunestyret - Tilsyn barnehager.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Plan for tilsyn i barnehagene

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Plan for tilsyn i barnehagene.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Oppfølgingsordningen 2022

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Oppfølgingsordningen 2022.pdf
29.01.24 - Vedlegg referat - Plan for oppfølgingsordningen 2022

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29.01.24 - Vedlegg til referatet - Plan for oppfølgingsordningen 2022.pdf
05.12.23 - Referat fra møte i oppvekstutvalget

06.06.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05.12.23 - Referat fra møte i oppvekstutvalget.pdf