Opplæring og info - folkevalgte

Nedenfor finner du opplæringsmateriell og informasjon for folkevalgte.

KS' nettside: For deg som folkevalgt
KS' folkevalgtprogram: Tillit