Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Froland kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer og to varamedlemmer i rekke.

Møtedokumenter (innkallinger og referater) blir lagt ut på eInnsyn

Veileder for eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet
Navn Rolle
Kåre Usterud Leder
Rita Sigvaldsen Lyngroth Nestleder
Arnfinn Taraldsen Medlem
Mary Breimyr Medlem
Reidun Mykland Medlem
Åsulv Bygland Varamedlem
Solfrid Solberg Varamedlem