Valg av meddommere, forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer

I sitt møte 28. mai har formannskapet lagt frem innstilling på meddommere, forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2025 - 2028.

Har du innvendinger mot forslagene, kan du sende e-post til post@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Kommunestyret skal behandle saken 13. juni, og eventuelle innvendinger må være mottatt senest dagen før.

Valg av meddommere til Agder jordskifterett (PDF, 102 kB)
Valg av meddommere til Agder tingrett (PDF, 117 kB)
Valg av medlemmer til Agder lagmannsrett (PDF, 109 kB)
Valg av skjønnsmedlemmer (PDF, 103 kB)
Valg av medlemmer til Arendal og Froland forliksråd (PDF, 112 kB)