Seniormesse

Velkommen til seniormesse på Froland menighetssenter 11. juni kl. 11:00 - 15:00

Målet er at man skal sitte igjen med gode ideer om hvordan man som senior kan oppleve et løft i hverdagen, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det er mange aktører som stiller denne dagen, og det blir foredrag, stands, musikk og et par aktiviteter. Kiosk med kaffe og noe å spise.

Program:
Kl. 11:00 Velkommen inn
Kl. 11:30 Åpning ved Anne Lyngroth
Kl. 12:00 Bolig i Froland ved Kåre Usterud
Kl. 12:20 til 13:30 Pause med kiosk, aktiviteter, stands, sosialt treff
Kl. 13:30: Orientering fra Husbanken
Kl. 14:00: Informasjon om Folkehelseanlegget ved Harald Danielsen

Arrangementet er gratis.
Trenger du skyss kan du kontaktet Gudmund Langemyr på telefon 91 38 69 90.

Arrangører: 
Froland kommune v/ Kultur, Idrett og Fritid, Froland kommune v/  Omsorg, Helse og Velferd, Froland Pensjonistforening, Eldrerådet i Froland, Froland Lions