Melding om vedtatt kommuneplan - Froland kommune arealdel 2018-2030

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 meddeles herved at kommunestyret i Froland kommune i møte den 26.09.2019 i sak PS 19/47 har vedtatt kommuneplanens arealdel for Froland kommune med tilhørende planbestemmelser.

Vedtaket betyr at kommuneplanens arealdel m/bestemmelser er endelig.