Leksebevisste skoler

I Froland kommune har vi utarbeidet en plan for leksebevissthet i skolene. Planen skal bidra til at leksearbeidet blir mer enhetlig og forutsigbart for skolene, elevene og hjemmene. I to år skal en ha særskilt fokus på lekser i skolene. Retningslinjene i planen skal evalueres både underveis og i slutten av prosjektperioden. For å lese planen, trykk på den grønne knappen nedenfor.

Leksebevisste skoler (PDF, 910 kB)