Høring - Forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

I arbeidet med den nye gebyrforskriften har målet vært å utarbeide en innretning som på en fleksibel måte gjenspeiler kommunens ressursbruk i de enkelte sakene.

Forskriften skal sørge for at den lovpålagte saksbehandlingen innen de ovennevnte fagområdene blir finansiert av gebyrer. Det har vært viktig å lage en innretning som er mest mulig rettferdig for alle søkerne.

Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift (PDF, 167 kB)

Forslag til ny lokal gebyrforskrift (PDF, 453 kB)

Ønsker du å uttale deg om forslaget, send e-post til post@froland.kommune.no innen 1. september.