Fornyer avtale om gratis energirådgiving gjennom Energiportalen.no

Energiportalen.no er et gratis tilbud om å bli mer klimavennlig, og samtidig spare penger. Derfor fornyet i dag Hovedutvalg for næring, kultur og miljø avtalen om energirådgiving med Simenergi AS. 

På Energiportalen.no kan alle analysere egen bolig og finne ut hvor energi- og miljøvennlig den er. Målsettingen med avtalen er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne på Agder om eget energibruk og gi råd som reduserer energibruken. Energiportalens nettbaserte løsning har vist seg å være en god måte å kommunisere energiforbruk og energitiltak på. Tilbudet er finansiert av Agder fylkeskommune og skal leveres i samarbeid med kommunene i fylket.

Link til Energiportalen.no vil bli lagt ut hos kommunene på Agder. Her kan alle søke på adressen din for å beregne dagens energibruk og strømkostnad. Legg inn opplysninger om boligstandard, oppvarming og informasjon om husstanden for en best mulig analyse. 

Portalen gir deg informasjon om hvilke energibesparende tiltak som er mest effektive for din bolig. Nytt av året er at lokale utøvende mestere er listet og anbefalt på Energiportalen.no. Det gjør det enklere å gjennomføre økonomiske klimatiltak, som samtidig støtter opp om lokalt næringsliv.