Anleggsarbeid ved Osevollen.

Vi har påbegynt arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsanlegget langs gangveien fra Osevollen til Stusshammen. Dette arbeidet forventes å pågå frem til utgangen av 2024.

Under anleggsperioden kan gangveien ved Osevollen måtte legges om eller midlertidig stenges. Dette gjelder også for gangveien som krysser Songeelva og opp til Jomåsveien/Kringla. Det kan også bli nødvendig å stenge tennisbanen i perioder på grunn av anleggsarbeidet.

Vi vil også informere om at det kan forekomme støy og støv fra anleggsmaskiner i området i løpet av anleggsperioden. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Vedlagt finner dere et kart som viser anleggsområdet.