Veistengning fv. 42 Blakstadkleiva

Veien blir stengt for gjennomkjøring hverdager i perioden mandag 8. februar - fredag 26. februar kl. 09:00 - 14:00 og 19:00 - 06:00. Vegen stenges grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys.

Omkjøring blir skiltet.