Spyling av vannledningsnettet

Ledningsnettet tilknyttet Blakstad vannverk vil bli spylt fra 20. april til 16. mai. Mens spylingen pågår, kan vannet ha varierende trykk og kvalitet. Om vannet inneholder farge eller partikler, bør du la vannet renne en stund nærmest mulig inntaket til boligen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 975 43 755.